考试规则

Kiểm tra trình độ Hán ngữ mới (HSK mới)

HSK mới là một kỳ thi tiêu chuẩn hóa đánh giá trình độ Hán ngữ quốc tế, do Văn phòng Hán ngữ Quốc gia Trung Quốc đưa ra.
Trọng điểm khảo sát khả năng vận dụng Hán ngữ tiến hành giao tiếp trong cuộc sống, học tập và công việc của thi sinh mà Hán ngữ không phải là ngôn ngữ thứ nhất .


Đăng ký thi và nộp phí

Đăng nhập trang web phục vụ thi HSK

Địa chỉ trang web :www.chinesetest.cn

Đăng ký tài khoản

Đăng ký trở thành tài khoản của trang web phục vụ thi HSK, ghi nhớ tên tài khoản (e-mail) và mật khẩu, khi đăng ký tài khoản cần điền E-mail, quốc tịch, tiếng mẹ đẻ, ngày sinh ..vv

Đăng ký thi

Lựa chọn cấp thi, hình thức thi (thi viết hoặc thi trên máy tính), địa điểm, thời gian thi. Trước khi thi, bạn cần tìm hiểu hình thức tiến hành thi của điểm thi mà bạn chọn.

Điền thông tin cá nhân

Điền họ và tên (giống với trong giấy tờ khác), giới tính, ngày sinh, quốc tịch, thông tin bằng cấp..vv, chú ý điền chính xác và hoàn chỉnh.

Tải lên ảnh

Tải lên ảnh hồ sơ tiêu chuẩn 3x4 đuôi JPG kích cỡ nhỏ hơn 100KB. Học sinh đăng ký tham gia thi ở Trung Quốc đại lục cần nộp thêm ảnh bản điện tử, nếu vẫn chưa tải lên ảnh hoặc ảnh không đúng yêu cầu, sẽ không được vào phòng thi tham gia thi.

Kiểm tra thông tin đăng ký

Kiểm tra lại thông tin sau đó lựa chọn“xác nhận và gửi”.

Thanh toán lệ phí thi

Hãy hoàn thành thanh toán trước khi thời hạn đăng ký kết thúc, nếu không, đăng ký sẽ coi như vô hiệu. Sau khi thanh toán thành công lệ phí thi, sẽ không thể hủy thi. Nếu địa điểm thi khai thông tính năng thanh toán trên mạng, thí sinh có thể trực tiếp tiến hành thanh toán trực tuyến.

Nhận được xác nhận đăng ký

Thí sinh sau khi hoàn thành thanh toán lệ lý đăng ký và điền vào E-mail có hiệu lực, sẽ nhận được xác nhận đăng ký vào thời điểm 10 ngày trước khi thi. Nếu vẫn chưa nhận được, hãy liên lạc với địa điểm đăng ký thi.

Lĩnh nhận/ in thẻ dự thi

Đăng nhập trang web phục vụ thi HSK tự in ra thẻ dự thi, hoặc đến địa điểm đăng ký thi lĩnh nhận thẻ dự thi. Ngày thi bắt buộc phải mang theo thẻ dự thi và giấy tờ liên quan bản chính.

* Nếu địa điểm thi bạn chọn chưa khai thông mục đăng ký trên mạng, bạn có thể trực tiếp đến địa điểm đó tiến hành đăng ký và thanh toán lệ phí.


Thành tích thi

Tra thành tích

Một tháng sau khi kết thúc thi, thí sinh có thể đăng nhập trang web phục vụ thi HSK (www.chinesetest.cn), nhập vào mã số thẻ dự thi và họ tên để tra thành tích.

Báo cáo thành tích

Báo cáo thành tích chính thức thông thường sẽ gửi đến địa điểm thi sau đó 1 đến 2 tháng, thí sinh có thể dựa vào thẻ dự thi để lĩnh nhận tại địa điểm thi.

Thời hạn có hiệu lực của thành tích thi

Thành thích thi có hiệu lực tương đối lâu, làm căn cứ chứng minh khả năng trình độ Hán ngữ của lưu học sinh khi vào các nhà trường học viện tại Trung Quốc học tập, có hiệu lực trong vòng 2 năm (tính từ ngày thi).