上海汉声信息技术有限公司


Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Hán Thanh Thượng Hải

Trung Văn Hán Thanh thuộc Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Hán Thanh Thượng Hải。

Công ty TNHH Thông tin kỹ thuật Hán Thanh Thượng Hải là công ty giáo dục trực tuyến Hán ngữ đối ngoại chuyên nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ phục vụ người học Hán ngữ trên toàn cầu, chúng tôi nỗ lực truyền bá văn hóa Hán ngữ. Công ty thành lập năm 2012, hiện tại đội ngũ có khoảng 30 người, có quan hệ rộng rãi và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kỹ thuật mạng và lĩnh vực ngành Hán ngữ đối ngoại. Trung Văn Hán Thanh hiện tại là một platform giảng dạy Hán ngữ đối ngoại hỗ trợ mọi thiết bị sử dụng duy nhất tại Trung Quốc.

Văn hóa công ty Hán Thanh:
Thái độ làm việc thiết thực, tinh thần làm việc sáng tạo, không khí làm việc hiệp tác, môi trường làm việc năng động
Lĩnh vực nghiên cứu phát triển của Trung Văn Hán Thanh:

  Platform ôn luyện HSK chuyên nghiệp Hello HSK hỗ trợ sử dụng trên mọi thiết bị
 • Trang web ôn luyện chuyên nghiệp HSK
 • Ứng dụng APP Hello HSK
  Platform học tập Hán ngữ Pop Chinese hỗ trợ sử dụng trên mọi thiết bị
 • Trang web học viên Trung Văn Hán Thanh
 • Ứng dụng APP của bộ sản phẩm POP Chinese
  Platform học tập Hán ngữ theo trò chơi “Lạc Viên Hán Ngữ Tây Du”
 • Ứng dụng APP bộ sản phẩm “Lạc Viên Hán Ngữ Tây Du”
 • Platform trò chơi học tập Hán ngữ trực tuyến
  Trang web tư liệu giảng dạy Trung Văn Hán Thanh
 • Trang web giảng viên Trung Văn Hán Thanh, cung cấp tài liệu liên quan đến giảng dạy Hán ngữ đối ngoại
 • Thư viện tài liệu khổng lồ, công cụ giảng dạy thực dụng
  Platform quản lý lớp học trực tuyến E-Class hỗ trợ sử dụng trên mọi thiết bị
 • Hệ thống quản lý trực tuyến E-Class
 • Ứng dụng APP E-Class
  Phần mềm hỗ trợ giáo trình điện tử ngoại tuyến
 • Bộ sản phẩm Effective HSK: giáo trình, đĩa CD..vv.