HSK介绍

Kiểm tra trình độ Hán ngữ HSK mới

HSK mới là một kỳ thi tiêu chuẩn hóa kiểm tra trình độ Hán ngữ quốc tế, do Văn phòng Hán ngữ quốc gia Trung Quốc đưa ra.
Khảo sát trọng điểm khả năng vận dụng Hán ngữ tiến hành giao tiếp trong công việc, học tập và cuộc sống của thi sinh mà Hán ngữ không phải là ngôn ngữ thứ nhất.


考试结构

HSK包括HSK(一级)、HSK(二级)、HSK(三级)、HSK(四级)、HSK(五级)和HSK(六级)。

考试内容分为: 听力、阅读、写作三部分。
Cấp thi

Cấp thi HSK với “TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC HÁN NGỮ QUỐC TẾ” và “KHUNG THAM KHẢO CHUNG NGÔN NGỮ CHÂU ÂU - CEF” tương ứng như hình bên trái:Thí sinh thông qua HSK (cấp 1) có thể hiểu đồng thời sử dụng một số từ ngữ và câu Hán ngữ cực kì đơn giản, thỏa mãn yêu cầu giao tiếp cụ thể, có khả năng học tập Hán ngữ sâu hơn.

Thí sinh thông qua HSK(cấp 2) có thể dùng Hán ngữ tiến hành giao lưu đơn giản, trực tiếp trong các chủ để thường ngày quen thuộc, đạt được trình độ Hán ngữ sơ cấp.

Thí sinh thông qua HSK (cấp 3)có thể dùng Hán ngữ hoàn thành nhiệm vụ giao tiếp cơ bản ở các lĩnh vực như đời sống, học tập, công việc, khi du lịch ở Trung Quốc có thể ứng phó với đa số các tình huống giao tiếp gặp phải.

Thí sinh thông qua HSK (cấp 4)có thể dùng Hán ngữ tiến hành thảo luận đối với các chủ đề có phạm vi tương đối rộng, có thể tiến hành giao tiếp một cách lưu loát với người có Hán ngữ là tiếng mẹ đẻ.

Thí sinh thông qua HSK (cấp 5) có thể đọc hiểu tạp trí, báo chí tiếng Trung, xem được các chương trình phim ảnh Hán ngữ, dùng Hán ngữ tiến hành giảng giải một cách hoàn chỉnh.

Thí sinh thông qua HSK (cấp 6) có thể dễ dàng hiểu được thông tin Hán ngữ đọc được hoặc nghe được, có thể dùng khẩu ngữ hoặc hình thức viết biểu đạt rõ ràng ý kiến quan điểm của mình bằng tiếng Trung.
Nguyên tắc thi

HSK mới tuân theo nguyên tắc “kết hợp dạy thi”, đề thi kết hợp chặt chẽ với hiện trạng giảng dạy Hán ngữ quốc tế hiện nay, sử dụng giáo trình, mục đích là “lấy thi thúc đẩy dạy”,”lấy dạy thúc đẩy thi”. HSK mới chú trọng khách quan đánh giá, chính xác, chú trọng hơn việc phát triển khả năng ứng dụng Hán ngữ. HSK mới xác định rõ mục tiêu thi, thuận tiện để thí sinh có kế hoạch, từ đó có thể giúp cho trình độ ứng dụng Hán ngữ của thí sinh được cải thiện hơn.

Mục đích thi

HSK mới kế thừa định vị kiểm tra năng lực Hán ngữ trong HSK cũ, hướng tới người trưởng thành học Hán ngữ. Thành tích của nó có thể sử dụng cho các nhu cầu khác nhau:


1. Làm căn cứ để tuyển sinh cho các nhà trường, thi phân lớp, thi xét miễn học, xét trao học phần.
2. Làm căn cứ để tuyển dụng nhân viên, đào tạo, thăng chức công nhân viên.
3. Làm căn cứ để người học Hán ngữ nâng cao hơn trình độ Hán ngữ của bản thân.
4. Làm căn cứ để các cơ sở giảng dạy Hán ngữ, cơ sở đào tạo đánh giá hiệu quả giảng dạy, đào tạo;Báo cáo thành tích

Sau khi kết thúc thi 1 tháng, thí sinh sẽ nhận được báo cáo thành tích HSK mới do Văn Phòng Hán ngữ Quốc gia trao, bản báo cáo này có thời hạn là 2 năm.