App

App khách hàng
汉语词汇训练
Hello Words

Đặc điểm APP:
Ghi nhớ cần phải chuyên tâm, học từ mới cần phải rõ được bản chất.
Hello Words quay lại với căn nguyên của việc ghi nhớ từ mới, xóa bỏ tất cả mọi thứ rườm rà, phát huy một cách tốt nhất tính năng ôn luyện, ghi nhớ từ mới cơ bản nhất.
Thao tác cực đơn giản, nhanh thành thạo, mở App ra là có thể bắt đầu học từ mới Hán ngữ.

Tính năng mới:
Hello Words bao gồm đại cương từ vựng HSK/ từ vựng Hán ngữ thường ngày/ từ vựng Hán ngữ Thương mại, hỗ trợ 4 loại ngôn ngữ Anh Trung Nhật Hàn.
Phối âm, phiên dịch, từ tính, câu mẫu, luyện tập, mỗi bộ phận đều được chắt lọc những kiến thức quan trọng nhất đồng thời tối ưu hóa tới mức đơn giản nhất. Chúng tôi không màu mè, chỉ dựa vào thực lực; Ghi nhớ từ mới cũng vậy, bắt buộc phải khổ luyện. Hãy chuyên tâm bắt đầu khiêu chiến với từ mới Hán ngữ nào, chúng tôi đợi bạn!
Tính tương hỗ:
Andriod yêu cầu phiên bản từ 2.3 trở lên
Yêu cầu phiên bản IOS 5.1.1 hoặc cao hơn. Tương hỗ với iPhone、iPad、iPod touch. Đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5