App

App khách hàng
Luyện thi HSK 1
Hello HSK

Đặc điểm APP:
2 nội dung ôn luyện chính: Luyện nghe, luyện đọc
3 loại phiên bản ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn
Đồng bộ App điện thoại với Web

Tính năng mới:
1.HSK cấp 1 nghe hiểu:4 loại đề lớn, 45 từ vựng quan trọng, 60 cụm từ thường dùng, 200 chuyên đề luyện tập.
2.HSK cấp 1 đọc hiểu:4 loại đề lớn, 60 từ vựng quan trọng, 45 cụm từ thường dùng, 200 chuyên đề luyện tập.
Tính tương hỗ:
Phiên bản IOS 5.0 hoặc phiên bản cao hơn. Tương hỗ với iPhone, iPad, and iPod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.