App

App khách hàng
Luyện thi HSK 3
Hello HSK

Đặc điểm APP:
3 nội dung ôn luyện chính: Luyện nghe, luyện đọc và luyện viết
3 loại phiên bản ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn
Đồng bộ App điện thoại với Web

Tính năng mới:
1.HSK cấp 3 nghe hiểu:gồm 9 loại lớn, 44 loại nhỏ, 662 từ vựng quan trọng, 662 cụm từ thường dùng, 1000 chuyên đề luyện tập và giảng giải.
2.HSK cấp 3 đọc hiểu:gồm 3 loại đề lớn, 19 chủ đề lớn,195 từ vựng thường dùng, 285 cụm từ thường dùng, 380 chuyên đề luyện tập và giảng giải.
3.HSK cấp 3 kỹ năng viết: gồm 2 loại hình đề, 23 dạng lớn, 574 từ vựng đại cương, 12 loại cấu trúc câu thường dùng, 914 chuyên đề luyện tập và giảng giải.


Tính tương hỗ:
Phiên bản IOS 5.0 hoặc phiên bản cao hơn. Tương hỗ với iPhone, iPad, and iPod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.