App

App khách hàng
Luyện thi HSK 4
Hello HSK

Đặc điểm APP:
3 nội dung ôn luyện chính: Luyện nghe, luyện đọc và luyện viết
3 loại phiên bản ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn
Đồng bộ App điện thoại với Web

Tính năng mới:
1.HSK cấp 4 nghe hiểu:gồm 8 loại lớn, 42 chủ đề, 865 từ vựng và 704 cụm từ, 636 chuyên đề luyện tập và giảng giải.
2.HSK cấp 4 đọc hiểu:Gồm 3 loại đề lớn, 18 chủ đề, 229 từ vựng và 45 cụm từ, 425 chuyên đề luyện tập và giảng giải.
3.HSK cấp 4 kỹ năng viết:gồm 2 loại đề lớn phân thành 26 loại khác nhau, 892 từ vựng quan trọng và 19 cấu trúc câu quan trọng, 1272 chuyên đề luyện tập và giảng giải.
Tính tương hỗ:
Phiên bản IOS 5.0 hoặc phiên bản cao hơn. Tương hỗ với iPhone, iPad, and iPod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.