App

App khách hàng
Luyện thi HSK 5
Hello HSK

Đặc điểm APP:
3 nội dung ôn luyện chính: Luyện nghe, luyện đọc và luyện viết
3 loại phiên bản ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn
Đồng bộ App điện thoại với Web

Tính năng mới:
1.HSK cấp 5 nghe hiểu:gồm 9 loại lớn, 39 loại nhỏ, 734 từ vựng, 596 cụm từ, 900 đề luyện tập theo chuyên đề.
2.HSK cấp 5 đọc hiểu:gồm 3 loại đề lớn, 15 chủ đề, 120 từ vựng, 45 cụm từ, 220 đề luyện tập theo chuyên đề.
3.HSK cấp 5 kĩ năng viết:2 hình thức đề lớn, 40 loại, 150 từ vựng quan trọng, 548 đề luyện tập theo chuyên đề.
Tính tương hỗ:
Phiên bản IOS 5.0 hoặc phiên bản cao hơn. Tương hỗ với iPhone, iPad, and iPod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.