App

App khách hàng
Luyện thi HSK 6
Hello HSK

Đặc điểm APP:
3 nội dung ôn luyện chính: Luyện nghe, luyện đọc và luyện viết
3 loại phiên bản ngôn ngữ: Anh, Nhật, Hàn
Đồng bộ App điện thoại với Web

Tính năng mới:
1.HSK cấp 6 nghe hiểu: gồm 3 phần lớn, 14 loại chủ đề, 1200 đề luyện tập theo chuyên đề, giảng giải và phân tích chuyên nghiệp dài 250 nghìn chữ.
2.HSK cấp 6 đọc hiểu: gồm 4 phần lớn, 17 loại chủ đề, 1424 đề luyện tập theo chuyên đề và giảng giải, phân tích và giảng giải chuyên nghiệp dài 3000 nghìn chữ.
3.HSK cấp 6 kĩ năng viết : phương thức rèn luyện kỹ năng viết chuẩn bị thi HSK cấp 6 độc đáo hiệu quả cao, 40 bài văn liên hệ với cuộc sống thực tế, kĩ năng làm bài chi tiết hóa biến khó thành dễ.
Tính tương hỗ:
Phiên bản IOS 5.0 hoặc phiên bản cao hơn. Tương hỗ với iPhone, iPad, and iPod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.