App

App khách hàng
Hán ngữ đời sống sơ cấp
Hello Daily

Đặc điểm App:
Hello Daily Chinese(sơ cấp), là giáo trình Hán ngữ thường ngày dành cho học viên sơ cấp Hán ngữ.
Giáo trình thông qua cuộc sống của gia đình John tại Thượng hải Trung Quốc, giới thiệu đến học viện cuộc sống chân thực của người nước ngoài tại Thượng hải.
Sơ cấp 15 bài, mỗi bài đều bao gồm 5 phần từ mới, kiến thức, bài khóa, video Flash, luyện tập.
Đồng thời lợi dụng triệt để ưu thế dùng điện thoại di động học tập một cách phân lẻ, phân chia nội dung học tập của mỗi bài thành từng phần nhỏ chi tiết sau đó tổng hợp lại một cách khéo léo, khiến học viên có thể tự học Hán ngữ cơ bản một cách nhẹ nhàng và đơn giản.
Hello Daily Chinese còn cung cấp tài liệu ngoại tuyến và tài liệu học tập trên Web, thực hiện được việc giảng dạy trên mọi thiết bị. Tính năng mới :
Hello Daily 5 bước học
Bước 1:Lựa chọn cấp học tương ứng, tiến hành học tập theo bài.
Bước 2: Chi nhỏ để ghi nhớ từ mới, học câu ví dụ tương ứng.
Bước 3: Học bài khóa, tích lũy kiến thức liên quan.
Bước 4: làm đề luyện tập, kiếm tra mức độ nắm chắc.
Bước 5: Xem video Flash hoàn chỉnh, củng cố kiến thức.
Tính tương hỗ:
Andriod yêu cầu phiên bản từ 2.3 trở lên
Yêu cầu phiên bản IOS 6.0 hoặc cao hơn. Tương hỗ với iPhone、iPad、iPod touch. Đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5