App

App khách hàng
Chính âm vạn lý hành
Trợ giảng ngữ âm Hán ngữ - - Chính âm vạn lý hành (khẩu ngữ, phát âm, thanh điệu, phiên âm, thanh điệu Hán ngữ)

Nội dung chính:
Trợ giảng ngữ âm Hán ngữ - - Chính âm vạn lý hành (khẩu ngữ, phát âm, phiên âm, thanh điệu Hán ngữ) là một phần mềm ứng dụng trợ giảng ngữ âm được nghiên cứu với mục đích giúp cho giáo viên Hán ngữ giảng dạy ngữ âm, và người học Hán ngữ học tập ngữ âm một cách thuận tiện và hữu hiệu nhất. Sản phẩm "Chính âm vạn lý hành" thích hợp sử dụng như một công cụ hỗ trợ giảng dạy trên giảng đường Hán ngữ, cũng có thể sử dụng mọi lúc để luyện tập phát âm sau mỗi bài học Hán ngữ.

Vinh dự đạt được:
Sản phẩm "Chính âm vạn lý hành" do giáo sư Mạnh Trụ Ức học viện Trung Văn trường Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc và Công ty giáo dục online Hán ngữ Quốc tế "Trung Văn Hán Thanh" cùng hợp tác nghiên cứu và phát hành. Tháng 6 năm 2015, sản phẩm này được phát hành lần đầu tiên tại hội nghị Hán ngữ quốc tế kỹ thuật số ở đại học Massachusetts Institute of Technology, nhận được sự tán dương và công nhận của các học giả giáo dục Hán ngữ quốc tế trên toàn cầu.

Đặc trưng:
Ø Nội dung học tập chuyên nghiệp
Ø Thao tác đơn giản dễ dàng
Ø Giao diện rõ ràng sáng sủa
Ø Tính năng theo dõi học tập và báo cáo phản hồi.

Tính tương hỗ:
Yêu cầu phiên bản IOS 4.3 hoặc cao hơn. Tương hợp với Iphone, ipad, ipod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.