App

App khách hàng
Ôn luyện vượt cửa từ vựng HSK Level 5
Hello Words

Đặc điểm App:
Ôn luyện vượt cửa từ vựng Hello Words Level 5 bao gồm 1457 từ vựng HSK cấp 5. Mỗi từ vựng đều bao gồm phối âm một cách chuyên nghiệp, phiên dịch, từ tính, câu ví dụ, luyện tập. Hỗ trợ 4 loại ngôn ngữ Trung Anh Nhật Hàn. Học viên có thể tự do thay đổi ngôn ngữ, điều chỉnh cỡ chữ, tải về ứng dụng và xóa bỏ bộ nhớ đệm. Tính năng vở từ mới. APP này tất cả bao gồm 145 cửa. Thông qua ghi chép tiến trình học tập, học viên có thể tự động tiếp tục học tập nội dung của lần trước. Học xong và thông qua mỗi cửa ải, học viên sẽ có thể nắm được tất cả từ vựng của HSK cấp 5.
Tính tương hỗ :
Andriod yêu cầu phiên bản 2.3 trở lên
phiên bản IOS 6.0 hoặc phiên bản cao hơn. Tương hỗ với iPhone, iPad, and iPod touch. App này đã tiến hành tối ưu hóa đối với iPhone 5.