Kiểm tra trình độ Hán ngữ

Chúng tôi sẽ bắt đầu từ 2 phần nghe và đọc để xác định trình độ Hán ngữ của bạn.
Nhắc nhở:
  • Hãy bật âm thanh của máy tính, đeo tai nghe, và điều chỉnh âm lượng sao cho phù hợp.
  • Không được sử dụng bất kỳ loại từ điển hoặc sách tham khảo nào.
  • Đừng lo lắng, đây không phải là một bài thi, mục đích chỉ là xác định trình độ Hán ngữ thực sự của bạn.
Hãy lựa chọn phiên bản mà bạn muốn tham gia
Phiên bản thường
Cần khoảng 15 phút
Phiên bản chuyên nghiệp
Cần khoảng 45 phút