HSKK高级样题(听后复述)

杉杉's picture
0

Đề mẫu HSKK cao cấp


(Trả lời câu hỏi)
Hãy giới thiệu một giáo viên Hán ngữ mà bạn thích nhất.(Dưới 3 phút)tips:1. Giới thiệu vẻ bề ngoài của cô giáo, ví dụ như đeo kính, tóc dài, tóc ngắn, màu gì

        2.Kể một câu chuyện liến quan đến cô giáo, sau đó đưa ra cảm nghĩ của mình về giáo viên, ví dụ như kiến nhẫn.
(内容来自汉语考试服务网)

      

Get more at www.hschinese.com


论坛: 
00000000-5133-a151-ffff-ffff995bb835's picture

汉语

Fri, 11/22/2019 - 01:29 (Nguồn :Android)
N647468's picture

老师我要考高级

Thu, 01/11/2018 - 12:57 (Nguồn :iPhone)
N506757's picture

audio

Wed, 02/08/2017 - 15:47 (Nguồn :Android)
N385412's picture

hachi

Tue, 05/17/2016 - 01:27 (Nguồn :Android)
sakitran1511@gmail.com's picture

?

Wed, 03/09/2016 - 16:33 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

请问有什么问题吗?可以提问哦!

Wed, 04/13/2016 - 16:21 (Nguồn :web)
kochilo's picture

对了,那我可以说“马老师很高,身高6米7左右,``

Wed, 12/23/2015 - 11:35 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

6米?!!!

是【1米7左右】。

可以啊,可以这样说~

Wed, 12/23/2015 - 12:57 (Nguồn :web)
kochilo's picture
76”
Wed, 12/23/2015 - 03:27 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

说得还不错~

还有一个问题,就是“个性”这个词,这个词的意思是personality,不能说“她有其它的个性,有一个个性是......”,这个是错的。

你可以说老师的性格很好~

Wed, 12/23/2015 - 06:50 (Nguồn :web)
kochilo's picture

非常感谢

Wed, 12/23/2015 - 11:07 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

不用客气~~

Wed, 12/23/2015 - 12:59 (Nguồn :web)
杉杉's picture
11”
Wed, 12/23/2015 - 06:47 (Nguồn :iPhone)
杉杉's picture
6”
Wed, 12/23/2015 - 06:45 (Nguồn :iPhone)
kochilo's picture
14”

Should we record or type?

Wed, 12/23/2015 - 02:45 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

when you answer the questions,it's better to record,'cause it's HSKK.:)

Wed, 12/23/2015 - 13:01 (Nguồn :web)
kochilo's picture
20”
Wed, 12/23/2015 - 14:03 (Nguồn :Android)
kochilo's picture
22”
Wed, 12/23/2015 - 14:00 (Nguồn :Android)
杉杉's picture
6”
Wed, 12/23/2015 - 06:45 (Nguồn :iPhone)
kochilo's picture
6”
Wed, 12/23/2015 - 10:24 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

哦对,你是微信上的欧文对吗?

好的。

Wed, 12/23/2015 - 16:27 (Nguồn :web)
kochilo's picture

是,我是欧文

Thu, 12/24/2015 - 01:37 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

可以多多练习哦~

Mon, 12/28/2015 - 09:31 (Nguồn :web)
N652732's picture

漂亮

Thu, 03/15/2018 - 11:49 (Nguồn :Android)
anonym267648's picture

这么简单。。。

Wed, 12/16/2015 - 19:31 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

这位同学!你觉得很简单?wow,那你的水平一定还不错,不如试试吧!

You can have a try!!

Sat, 12/19/2015 - 12:41 (Nguồn :web)
sanjar.kurbonaliev@gmail.com's picture

大家好

Mon, 11/30/2015 - 23:22 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

你好!

欢迎你来Hschinese,你有什么问题,可以随时在这里留言哦~

杉杉老师会帮你解答!

Fri, 12/04/2015 - 09:13 (Nguồn :web)
nirapon_love@hotmail.com's picture

谢谢

Mon, 11/09/2015 - 08:09 (Nguồn :Android)
杉杉's picture

不客气!

欢迎经常来留言、讨论或者学习!:)

Mon, 11/16/2015 - 17:36 (Nguồn :web)

Trang