Điều khoản phục vụ

1.  Điều khoản chính

1.1 Trang web của chúng tôi là trang web chính thức của Công ty hữu hạn Kỹ Thuật Thông Tin Hán Thanh Thượng Hải ( dưới đây gọi tắt là “Hán Thanh” ), tất cả khách hàng sử dụng trang web này của chúng tôi nên đọc kỹ các mục tuyên bố, điều khoản...vv của trang web này, đồng thời tuân thủ pháp quy pháp luật về mạng internet. Một khi đã sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm không chỉ hạn chế ở tìm hiểu thông tin trên trang web, tải nội dung trên web, sử dụng đường link trang web của bên thứ 3 được cung cấp từ trang web chúng tôi..vv, đều coi là khách hàng đã hiểu và hoàn toàn đồng ý với tất cả các điều khoản và tuyên bố pháp luật liên quan trong đó, đồng ý chịu mọi rủi ro và trách nhiệm pháp luật khi sử dụng trang web của chúng tôi.

1.2  Nội dung tuyên bố pháp luật này có thể sẽ thay đổi khi cần, người dùng khi sử dụng trang web của chúng tôi nên kịp thời chú ý , trang web của chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo.

 

2.  Điều khoản phục vụ

2.1  Tất cả phần mềm và thông tin trên trang web của chúng tôi đều dựa theo hiện trạng cung cấp, không kèm theo bất cứ cam đoan hoặc điều kiện rõ ràng hay ám thị, bao gồm không chỉ hạn chế đối với cam đoan hoặc đảm bảo ngầm về tính chuẩn xác, tính kịp thời hoặc phi bản quyền.

2.2  Trang web của chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ nội dung mạng liên quan, đối với các chi phí mạng có thể phát sinh thì do bên vận hành kinh doanh viễn thông thu.

2.3  Mọi thông tin liên quan từ đường link hoặc trích dùng trên trang web của chúng tôi đều thiết kế với mục đích cung cấp dịch vụ tiện lợi cho người dùng, trang web của đường link, dịch vụ và sản phẩm được cung cấp hoặc miêu tả từ nội dung trang web đều không bị Hán Thanh kiểm soát, do đó Hán Thanh không chịu trách nhiệm đối với những trang web này, cùng với dịch vụ, sản phẩm và nội dung trên đó( bao gồm đường link do bên trang web thứ 3 sử dụng ), nếu người dùng lựa chọn sử dụng trang web bên thứ 3, sẽ phải chịu mọi hậu quả và rủi ro từ đó tạo ra.

 

3.Tuyên bố quyền sáng chế

3.1  Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi, bao gồm không chỉ hạn chế đối với tất cả nhãn hiệu, nhận dạng, tên gọi doanh nghiệp và kí hiệu, văn tự, hình ảnh, băng ghi âm, video , toàn bộ nội dung chương trình, bố trí trên trang web, thiết kế web, cấu trúc trang web và biên tập tư liệu, sử dụng phần mềm hoặc chương trình, và tất cả quyền sáng chế của các nội dung trên đều thuộc quyền sở hữu độc lập của Hán Thanh hoặc người có quyền lợi hợp pháp trong các nội dung liên quan cùng sở hữu.

3.2  Trừ khi pháp luật có quy định khác, nếu chưa được Hán Thanh trao quyền bằng văn bản, bất cứ cá nhân đều không được phép tự ý sao chép, biên tập, truyền bá, sửa chữa, tải về, mô phỏng, ăn cắp ý tưởng, phát hành lại, sao chép trang web, tiến hành hoàn nguyên, cải tạo hoặc giải mã, nếu không Hán Thanh sẽ dựa theo pháp luật quy trách nhiệm pháp luật.

3.3  Bất kỳ bên thứ 3 nào khi sử dụng hợp lý trong phạm vi quyền hạn mà chuyển tải nội dung trang web, bắt buộc phải ghi rõ nguồn gốc, tác giả gốc, đường link của nội dung, đồng thời không được xóa các kí hiệu bản quyền của Hán Thanh ( nếu có ), nếu không Hán Thanh sẽ có quyền quy trách nhiệm pháp luật.

 

4.Sử dụng nội dung trang web

4.1 Đối với các dữ liệu mà người dùng tải lên như file ghi âm, video, văn bản, hình ảnh...vv trang web chúng tôi không có nghĩa vụ thẩm tra một cách nghiêm ngặt, người dùng cần phải bảo đảm các dự liệu tải lên không xâm phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ 3, trừ khi người dùng hoặc người có quyền ghi chú rõ ràng, nếu không hành vi tải dữ liệu lên của người dùng sẽ coi là đã được trao quyền, nghĩa là Hán Thanh có quyền hưởng thụ quyền lợi sử dụng miễn phí mãi mãi các dữ liệu được tải lên.

4.2  Bất cứ cá nhân hoặc đơn vị nào cho rằng nội dung trang web chúng tôi xâm phậm các quyền lợi hợp pháp khác, nên kịp thời đưa ra các văn bản thông báo quyền lợi đến Hán Thanh, đồng thời cung cấp chứng minh thân phận, chứng minh quyền sở hữu , đường link cụ thể ( URL ) cùng với chứng minh tình trạng xâm phạm quyền sở hữu chi tiết. Sau khi Hán Thanh nhận được các văn kiện pháp luật nói ở trên, sẽ dựa theo pháp luật xóa bỏ các nội dung nghi ngờ liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu một cách nhanh nhất.

 

5.Bảo vệ thông tin cá nhân

5.1 Trang web của chúng tôi tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật pháp quy của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa liên quan đến bảo vệ quyền bảo mật thông tin cá nhân, chỉ thu thập các thông tin do các người dùng tự chủ đồng ý điền đồng thời trao quyền cho Hán Thanh sử dụng, bao gồm không chỉ hạn chế ở họ tên, e-mail, địa chỉ liên lạc, tên và mật khẩu tài khoản, số điện thoại cố định, số điện thoại di động. Tư liệu thu thập được ở trên có thể dùng để cung cấp tư liệu, gửi quà tặng và thông tin liên quan hoặc để mời người dùng tham gia hoạt động Hán Thanh tổ chức như hoạt động trực tuyến, hoạt động ngoại tuyến hoặc hoạt động bốc thăm trúng thưởng…vv.

5.2 Trang web của chúng tôi không chỉ cung cấp cho người dùng trải nghiệm trang web an toàn và tiện lợi, ngoài ra còn cố gắng hết sức hoàn thiện quản lý mạng, bao gồm không chỉ hạn chế ở các biện pháp bảo đảm an toàn như sử dụng công cụ, phần mềm…vv để tăng độ bảo mật, từ đó bảo vệ an toàn riêng tư và an toàn thông tin cho người dùng.

5.3  Ngoài pháp luật pháp quy còn có quy định, khi chưa được sự đồng ý cho phép của người dùng, Hán Thanh không được tiết lộ cung cấp thông tin cá nhân người dùng cho bên thứ 3.

 

6. Điều khoản miễn trách nhiệm

6.1 Trang web chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào của người dùng và bên thứ 3, bao gồm không chỉ giới hạn ở việc mất số liệu, do sao chép hoặc tải tư liệu về hoặc thông tin từ trang web này mà tạo ra tổn thất, bất kể có phải là dựa trên cam đoan, hợp đồng, hành vi xâm phạm, hành vi bất hợp pháp hoặc bất cứ lí luận pháp luật nào hay không, bất chấp trang web chúng tôi đã cảnh báo trước về khả năng xuất hiện loại tổn thất này hay chưa.

6.2 Trang web chúng tôi có quyền dựa vào pháp quy pháp luật quốc gia, điều lệ và quy tắc luận đàm, quy tắc trung tâm phần mềm tiến hành quản lý và theo dõi ngôn luận và tư liệu mà người dùng tải lên hoặc phát hành trên trang web chúng tôi, nhưng không chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào

6.3 Nếu do các cơ quan trong bộ máy chính phủ căn cứ vào quy định pháp luật, pháp quy hành chính yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng , trang web chúng tôi sẽ căn cứ vào pháp luật pháp quy hoặc với mục đích an toàn công cộng sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho các cơ quan chính phủ, và không cần phải chịu trách nhiệm về việc này.

 

7. Phù hợp pháp luật và quyền tài phán

7.1 Nếu vì bản tuyên bố này hoặc do sử dụng trang web của chúng tôi mà xảy ra tranh chấp thì dựa theo pháp luật nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa giải quyết.

7.2 Nếu do bản tuyên bố này hoặc do sử dụng trang web của chúng tôi mà xảy ra tranh chấp, nên hiệp thương giải quyết, nếu hiệp thương không thành, các bên thống nhất đồng ý do toà án nhân dân sở tại của Hán Thanh tố tụng giải quyết.

 

8. Một số điểm khác.

8.1 Hán Thanh tuy đã thực hiện các biện pháp hợp lý để tránh trường hợp trang web xuất hiện vi-rút máy tính, nhưng trên mạng thông tin không tồn tại biện pháp an toàn tuyệt đối, trang web chúng tôi không thể cam đoan tuyệt đối về vi-rút máy tính, do đó người dùng cần phải tự mình áp dụng các biện pháp án toàn phòng ngừa thích hợp. Trang web chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với vi-rút máy tính.

8.2 Trong phạm vi cho phép của pháp luật, trang web chúng tôi bảo lưu quyền lợi giải thích và nói rõ về bản tuyên bố này.