What is Hansheng VIP?

VIP là gì?

Sau thi trở thành VIP củaTrung Văn Hán Thanh, trong thời gian VIP người dùng có thể sử dụng các dịch vụ về học tập tương ứng. Thời hạn VIP có thể lựa chọn mua gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Các dịch vụ về học tập bao gồm các nội dung dưới đây:

1. Quyền hạn học tập online toàn bộ các sản phẩm tương ứng.(một tài khoản Hán Thanh có thể đăng nhập vào tất cả các sản phẩm về học tập của Trung Văn hán Thanh, bao gồm trang web, đăng nhập tải về App…vv mà không cần đăng ký thêm tài khoản nào khác)

2. Tất cả các sản phẩm về lớp học trực tuyến.

3. Tất cả các sản phẩm về dịch vụ giảng viên giải đáp trực tuyến.

4.Tặng miễn phí một lần sử dụng dịch vụ giảng viên phê sửa bài văn.

Chi tiết dịch vụ : người dùng thường vs người dùng VIP
Dịch vụ Lớp học online Hello HSK VIP
Lớp học trực tuyến trước khi thi HSK ( sắp đưa ra ) Bộ phận Toàn bộ ( gồm HSK từ cấp 1 đến cấp 6 )
Lớp học trực tuyến trước khi thi HSK ( sắp đưa ra ) $3.99-$5.99/lần Miễn phí ( cần đăng ký trước )
Lớp học online Hello Daily Bộ phận Toàn bộ ( gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp )
Lớp học trực tuyến Hello Daily (sắp đưa ra ) $5.99/lần Miễn phí ( cần đăng ký trước )
Giảng viên giải đáp Không thể mua Miễn phí
Dịch vụ phê sửa bài văn Cần mua thêm Miễn phí chấm bài một lần (lần sau cần mua)
Phần mềm học tập ứng dụng App Bộ phận Toàn bộ
Dịch vụ truyền tải e-mail lớp học mini Dùng thử Miễn phí
Truyền tải thông tin hoạt động của Hán Thanh Bộ phận Toàn bộ (gồm mọi chương trình ưu đãi ..vv )
Bảng giá VIP:
VIP 1 tháng VIP 3 tháng VIP 6 tháng VIP 12 tháng
$9.99 $26.99 $49.99 $89.99